Privacy Verklaring:

Mooi by Monique gevestigd aan de Brikstraat 44 te Den Helder, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring.

Contact gegevens:
Brikstraat 44, 1784 RS Den Helder
06 44178985
mooibymonique@hotmail.com
www.mooibymonique.nl

Monique Pol-Luiten is de Functionaris gegevens bescherming van Mooi by Monique.
Zij is te bereiken via mooibymonique@hotmail.com of telefonisch op 06- 44178985.

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Mooi by Monique verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruikt maakt van onze diensten en /of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken;
• Voor en achternaam
• Geboortedatum
• Adres gegevens
• Telefoon nummer
• Email adres
• Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een intake formulier in te vullen, in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en / of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken :
Onze website en / of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.

Tenzij toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.

Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via mooibymonique@hotmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegeven verwerken:
Mooi by Monique verwerkt jou persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het afhandelen van jou betaling
• Verzenden van onze nieuwsbrief en / reclame folder
• Je te kunnen bellen /appen of emaillen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren
• Je te informeren over wijzigingen van onze diensten of producten
• Om goederen en / of diensten bij je af te leveren
• Om diensten te kunnen uitvoeren zonder dat daar contra indicaties voor zijn

Geautomatiseerde besluitvorming:
Mooi by Monique neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben over personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Mooi by Monique bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende ( categorieën ) van persoonsgegevens.

Personalia >7 jaar > Administratieplicht Belastingdienst ( facturen )
Adres > 7 jaar > Administratieplicht Belastingdienst ( facturen )
Intake > 5 jaar >Behandelingen correct kunnen uitvoeren

Delen van persoonsgegevens aan derden:
Mooi by Monique verkoopt jou gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die jou gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkers overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jou gegevens.

Mooi by Monique blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.